Ustawienia

IOŚ-PIB poszukuje ekspertów do oceny wniosków w programach „Innowacje dla Środowiska” oraz „Wodoryzacja Gospodarki”

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB), który wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prowadzi rekrutację ekspertów ze środowisk akademickich i branżowych.
Niezależni eksperci dziedzinowi będą oceniać wnioski w:

  • programie NFOŚiGW „Innowacje dla Środowiska”: https://www.gov.pl/web/nfosigw/innowacje-dla-srodowiska
  • programie „Wodoryzacja Gospodarki”: https://www.gov.pl/web/nfosigw/wodoryzacjagospodarki

Do zadań ekspertów będzie należała ocena wniosków według kryteriów jakościowych punktowych.
W przypadku konieczności Eksperci będą również uczestniczyli w procedurach odwoławczych.

Szczegóły oferty.