Ustawienia

I edycja programu stażowego „Klimat dla Przyszłości”

Zapraszamy do udziału w  I edycji Programu stażowego „Klimat dla Przyszłości” organizowanego  przez Ministerstwo Klimatu wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W programie mogą wziąć udział:

Studenci lub absolwenci uczelni technicznych i rolniczych w Polsce według rankingu Perspektywy.

Wynagrodzenie:

Każdy Stażysta otrzyma wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu w wysokości 3 800 PLN brutto miesięcznie.

Terminy:

  • Zgłoszenia są przyjmowane od 28 sierpnia do 28 września 2020 r.
  • Staż trwać będzie 12 miesięcy – od listopada 2020 r. do października 2021 r.

Zasady wyboru kandydatów:

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych maksymalnie 30 kandydatów, którzy uzyskają najwyższą punktację. Podstawą decyzji o przyjęciu na staż będą formalne i merytoryczne kryteria wyboru kandydatów.

Więcej informacji  i dokumenty do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/i-edycja-programu-stazowego-klimat-dla-przyszlosci2