Ustawienia

Dołącz do Europejskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych!

Pomóż nam rozwijać Europejską Sieć Przedsiębiorstw Społecznych, służącą wymianie doświadczeń, ułatwianiu organizacji i promocji wydarzeń, warsztatów, itp. związanych z sektorem ekonomii społecznej oraz nawiązywaniu współpracy z innymi organizacjami sektora SE w UE.

Zarejestruj się do Sieci @ESEN i zacznij korzystać z:

  • Mapy europejskich organizacji społecznych (z możliwością filtrowania po kraju i rodzaju organizacji),
  • Możliwości kontaktu i dodawania wydarzeń w kalendarzu,
  • Dostępu do baz danych (w tym lista interesariuszy i szkoleń, krajowe polityki i strategie dla SE w Polsce, Włoszech, Grecji, na Cyprze i w Wielkiej Brytanii),
  • Przykładów dobrych praktyk, doświadczeń i historii sukcesu wśród przedsiębiorstw społecznych,
  • Darmowego szkolenia na platformie e-learningowej dla istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz osób, które chcą założyć przedsiębiorstwa społeczne,
  • Forum służącego wymianie wiedzy i doświadczeń z zakresu przedsiębiorczości społecznej, które w przyszłości służyło będzie m.in. łączeniu z mentorami przedsiębiorczości społecznej mogącymi wspierać potencjalnych przedsiębiorców społecznych na początku ich kariery.

Rozwijajmy się, aby pomagać innym się rozwijać!

Rejestracja: https://esenproject.eu/network-registrationform