Ustawienia

Białowieża Forest: „Wyjątkowa uniwersalna wartość dobra i świadczenia przyrodnicze” – warsztaty z interesariuszami

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie pt. „Wyjątkowa uniwersalna wartość dobra i świadczenia przyrodnicze” organizowanym w ramach Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie, w następujących terminach:

  • 10 maja 2022 r. (wtorek) godz. 11:00 -13:30 – warsztat dedykowany przedstawicielom samorządów
  • 10 maja 2022 r. (wtorek) godz. 17:00 -19:30 – warsztat dedykowany przedstawicielom lokalnej społeczności
  • 11 maja 2022 r. (środa) godz. 11:00 -13:30 – warsztat dedykowany interesariuszom ponadlokalnym

Miejsce spotkania: Zajazd Wrota Lasu w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 14

FORMULARZ REJESTRACYJNY

PROGRAM WARSZTATÓW

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie
11:00 – 11:25 oraz 17:00 – 17:25 Przywitanie uczestników i informacja nt. założeń partycypacji w ramach całego projektu oraz wprowadzenie do warsztatów
11:25 – 11:50 oraz 17:25 – 17:50 Wyjątkowa uniwersalna wartość dobra – przedstawienie pojęcia, znaczenia jego składowych oraz aktualnego stanu ochrony

CZĘŚĆ II. Praca warsztatowa w podgrupach
11:50 – 12:15 oraz 17:50 – 18:15 Wprowadzenie do tematyki świadczeń przyrodniczych – prezentacja eksperta
12:15 – 12:30 oraz 18:15 – 18:30 Wprowadzenie do pracy warsztatowej
12:30 – 13:10 oraz 18:30 – 19:10 Praca w podgrupach nad identyfikacją świadczeń przyrodniczych Puszczy Białowieskiej
13:10 – 13:20 oraz 19:10 – 19:20 Prezentacja wyników prac poszczególnych podgrup
13:20 – 13:30 oraz 19:20 – 19:30 Podsumowanie warsztatów i informacja o dalszym przebiegu prac