Ustawienia

Białowieża Forest: Podsumowanie warsztatu nt. „Możliwości rozwiązywania problemów ochrony Puszczy Białowieskiej”

15 lutego odbyło się (online, na platformie ClickMeeting) spotkanie podsumowujące warsztat pt. „Możliwości rozwiązywania problemów ochrony Puszczy Białowieskiej” organizowane w ramach Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
Warsztaty odbyły się stacjonarnie w Narewce (19-20.01.2023) oraz w Warszawie (31.01.2023, 01.02.2023).

Celem warsztatów była dyskusja nad możliwościami rozwiązywania problemów ochrony Puszczy Białowieskiej.

Prezentacja ze spotkania

Nagranie ze spotkania