Ustawienia

Badanie strat i marnotrawstwa żywności

Szanowni Państwo,

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zwraca się  do zakładów przemysłu spożywczego z prośbą o udział w badaniu ankietowym.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z konsorcjum, w skład którego wchodzi także Federacja Polskich Banków Żywności (lider), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”.

Badania mają na celu oszacowanie poziomu strat i marnotrawstwa żywności w Polsce. Są to pierwsze tego typu badania, które mają charakter pilotażowy. Na ich podstawie zostanie opracowany system zbierania danych na kolejne lata.

Uzyskane w badaniu wyniki będą miały kluczowe znaczenie dla dalszych działań, będą stanowiły podstawę do opracowania strategii ograniczania strat i marnotrawstwa żywności. Badania prowadzone są w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bardzo prosimy, aby zakłady przemysłu spożywczego wzięły udział w tym badaniu, gdyż pozwoli to pozyskać dane niezbędne do rzetelnego oszacowania poziomu marnotrawstwa żywności w Polsce. Jednocześnie zapewniamy poufność zbieranych danych badawczych oraz informujemy, że będą one wykorzystywane tylko w formie zagregowanej, do celów statystycznych i naukowo-badawczych.

Więcej informacji o projekcie i badaniach w załączonym piśmie oraz na stronie internetowej.

 

Prosimy o wypełnienie ankiety

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy pomocą:

Robert Łaba – tel.: 22 37 50 594, e-mail: robert.laba@ios.edu.pl

Agnieszka Ognik – tel.: 22 37 50 553, e-mail: agnieszka.ognik@ios.edu.pl

 

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety, prosimy o zapoznanie się z krótką instrukcją oraz przygotowanie potrzebnych danych.

 

Przejdź do wypełnienia ankiety klikając poniższe linki:

Oszacowanie strat i marnotrawstwa żywności w wybranych sektorach:

 

instrukcja do ankiety – sektor piekarsko-cukierniczy

 

instrukcja do ankiety – sektor zbożowy

 

instrukcja do ankiety – sektor owocowo-warzywny

 

instrukcja do ankiety – sektor nasion oleistych

 

instrukcja do ankiety – sektor mleczarski

 

instrukcja do ankiety – sektor  mięsny

 

instrukcja do ankiety – sektor rybny