Ustawienia

Badania realizowane przez IOŚ-PIB jako działania zaradcze związane ze zwalczaniem Prymnesium parvum

W dniach 29 oraz 30 maja Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy nadzorował  działania zaradcze związane ze zwalczaniem Prymnesium parvum tzw. „złotej” algi na Kanale Gliwickim. Badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska było realizowane we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Uniwersytetem Warszawskim. Badania, w tym pobór próbek wody, realizuje Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ.

Przetestowane w warunkach laboratoryjnych preparaty powstrzymujące rozwój glonów zostały użyte na Śluzie Sławęcice oraz na Śluzie Nowa Wieś. Są to preparaty stosowane w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii i USA do powstrzymywania zakwitów złotej algi lub innych glonów (Rozdział X Wstępnego raportu zespołu ds. sytuacji na rzece Odrze). Badanie przebiegało w kontrolowanych warunkach i zgodnie z przyjętą metodyką.

Na śluzie Sławęcice dozowany był nadtlenek wodoru (powszechnie znany jako woda utleniona). W warunkach laboratoryjnych wykazywała dużą skuteczność w zwalczaniu złotej algi. Użyto ok. 200 kg preparatu, co dało stężenie ok. 20 mg/litr. Jest to stężenie bezpieczne dla organizmów wodnych. Na śluzie Nowa Wieś użyto koagulantu chlorku żelaza i rozcieńczonego nadtlenku wodoru, środka powszechnie stosowanego do rekultywacji jezior i zwiększania poziomu tlenu w wodzie (np. natlenianie w sytuacji wystąpienia tzw. „przyduchy”). Obecnie czekamy na rezultaty analiz, które będą dostępne pod koniec czerwca.

Badanie w Kanale Gliwickim pozwoliło nie tylko na kontrolowaną weryfikację działań preparatów powszechnie stosowanych na całym świecie w warunkach odrzańskich, ale też umożliwiło przećwiczenie koordynacji służb zgodnie z obowiązującą procedurą w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Korzystaliśmy z pomocy, pracy i Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej i służb wojewody opolskiego.

Działania zostały poprzedzone wstępną analizą efektów oczyszczenia wody wraz z doborem optymalnych dawek preparatów w warunkach laboratoryjnych, dlatego liczymy, że wyniki, które otrzymamy na koniec miesiąca przybliżą nas do zwalczenia Prymnesium parvum, czyli tzw. „złotej algi” .