Ustawienia

Białowieża Forest: „Wypracowanie zasad i narzędzi konsultacji w procesie opracowania planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” – warsztaty z interesariuszami

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie pt. Wypracowanie zasad i narzędzi konsultacji w procesie opracowania planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” organizowanym w ramach Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie, w następujących terminach:

  • 30 maja 2022 r. (poniedziałek) godz. 17:00 – 20.00
  • 31 maja 2022 r. (wtorek) godz. 11:30 – 14.30

Miejsce spotkania: Zajazd Wrota Lasu w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 14

Celem warsztatu jest:

  • poszerzenie wiedzy o metodach partycypacji i rozwiązywaniu konfliktów,
  • poznanie oczekiwań interesariuszy dot. współpracy, wskazanie preferowanych metod współpracy przy opracowaniu Planu,
  • opracowanie zasad partycypacji mających zastosowanie w ramach opracowania i konsultowania Planu.

FORMULARZ REJESTRACYJNY.