Ustawienia

Podsumowanie spotkania informacyjnego z Interesariuszami Projektu

Spotkanie informacyjne w ramach Projektu „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” odbyło się w dwóch terminach, tj.: 22.02.2022 r. (godz. 10.00 -12.00) oraz 24.02.2022 r. (godz. 18.00 -20.00). Spotkanie odbyło się online, na platformie ClickMeeting.

Podczas spotkania zaprezentowano m.in.:

  • Skład Komitetu Sterującego
  • Rys historyczny Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska
  • Ogólne informacje o projekcie
  • Tematyka planowanych spotkań warsztatowych z Interesariuszami Projektu
  • Wytyczne (formalne) dla opracowania planu zarządzania

Ponadto podczas spotkania przeprowadzono ankiety:

Odpowiedzi na pytania z czatu (Q&A).

Prezentacja – Spotkanie z Interesariuszami Projektu