Najnowszy numer

Volume 30: Issue 2 (June 2019)     [...]

Zgłoś artykuł

W celu usprawnienia procesu produkcji i publikacji, uruchomiliśmy system do redakcji elektronicznej Editorial Manager.  Proszę przesłać artykuł za pomocą systemu - LINK W razie pytań i wątpliwoś [...]

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES

Czasopismo „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES” jest opracowywane i wydawane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie. Publikowane są w nim pra [...]

Rada Redakcyjna i Rada Naukowo-Programowa

Editorial, Scientific and Programme Board   Redaktor Naczelny / Editor in Chief: Barbara Gworek – Institute of Environmental Protection - National Research Institute, Poland   [...]

ETYCZNE ZASADY PUBLIKOWANIA

ETYCZNE ZASADY PUBLIKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W CZASOPIŚMIE "ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES"  Redakcja kwartalnika „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES” przykłada szczególną w [...]

Dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW PRACY ZGŁOSZONEJ DO OPUBLIKOWANIA  W RECENZOWANYM CZASOPIŚMIE „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES”    Przekazywany do publikacji w czasopiśmie „Environm [...]

Proces recenzji

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO DRUKU I RECENZOWANIA PRAC NAUKOWYCH PUBLIKOWANYCH W CZASOPIŚMIE NAUKOWYM „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES”   Czasopismo „Environmental Protection and N [...]

Artykuły archiwalne

Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 24, No 1(55) - Overview Bezpośredni link do publikacji - Vol. 24, No 1(55) - Read content Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Vol. 24, [...]