LOGO

KONTAKT

dr inż. Marzena Spyra-Kałuska

Telefon:

+48 532 295 879

22 37 50 568

e-mail:

podyplomowe@ios.gov.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11 D

00-548 Warszawa

z dopiskiem studia podyplomowe

Drukuj