LOGO

O studiach

O studiach

Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania i ochrony środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT oraz systemów informacyjnych to kompetencje, które są bardzo pożądane na rynku pracy, nie tylko w licznych instytucjach publicznych, ale również w wielu organizacjach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą.

Studia mają na celu przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat ochrony powietrza,  zarządzania i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami oraz aspektów prawnych z tym związanych, jak również podstaw wykorzystywania technologii i systemów informacyjnych zarządzania. Studia mają również dostarczać wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne wykorzystywanie oprogramowania (m.in. Microsoft Office, SharePoint, SQL Server, STATISTICA, Workbox) w zakresie zarządzania informacją i analizy danych w pracy zawodowej. Oferują przede wszystkim spójną i kompletną podstawę do dalszego poszerzania wiedzy we wspomnianym zakresie tematycznym.

 

Charakterystyka studiów

Program studiów obejmuje cztery ścieżki kształcenia:

  1. podstawy technologii ICT i systemy informacyjne ze szczególnym uwzględnieniem ich umiejscowienia w systemie ochrony powietrza, zarządzania, monitoringu i ochrony środowiska;
  2. podstawy wykorzystywania narzędzi i metodyki zarządzania informacją (Data Management);
  3. metodyka i technologia zintegrowanej analizy danych (Data Science);
  4. technologia i praktyczne wykorzystywanie informacji zarządczej wraz z technikami jej wizualizacji (Business Intelligence).

Pierwsza ścieżka kształcenia obejmuje wykłady dostarczające niezbędnych podstaw teoretycznych w zakresie organizacji i wykorzystywania informacyjnych systemów zarządzania oraz zarządzania i monitoringu środowiska wraz z niezbędnymi podstawami prawnymi. Druga ścieżka obejmuje tematykę budowy, użytkowania repozytoriów danych (baz, hurtowni), zarządzania danymi z uwzględnieniem automatyzacji przetwarzania bardzo dużych zbiorów danych (Big Data) z wykorzystaniem oprogramowania MS Excel, MS Access, MySQL i MS SQL Server. Trzecia ścieżka obejmuje metodykę i praktykę analizy danych w zakresie opisu, wnioskowania i modelowania statystycznego z wykorzystaniem oprogramowania MS Excel i STATISTICA. Wreszcie na czwartą ścieżkę dydaktyczną składają się zagadnienia tematyczne związane z przetwarzaniem danych w celu dostarczania informacji zarządczej, modelowania procesów zarządczych, jak również technik prezentacji, analizy i wykorzystywania informacji zarządczej z wykorzystaniem oprogramowania MS SQL Server / Analysis Services, MS MyAnalytics, MS PowerBI, MS SharePoint i Datapolis Workbox.

Drukuj