Ustawienia

Prognoza pylenia alergenów opracowana przez IOŚ-PIB

alergens

W ramach udziału Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Serwisie Copernicus CAMS2_40, eksperci IOŚ-PIB codziennie obliczają dla obszaru Europy oprócz stężeń zanieczyszczeń antropogenicznych także prognozę pylenia pięciu gatunków roślin.
Żeby podzielić się szerzej wynikami naszych obliczeń dla obszaru Polski, przygotowaliśmy dedykowaną stronę internetową, na której prezentujemy prognozowany indeks alergenów oraz prognozy pylenia:

  • brzozy,
  • traw,
  • bylic,
  • olszy
  • i ambrozji.

CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) jest jednym z sześciu serwisów tworzących unijny program obserwacji Ziemi – Copernicus. Program dostarcza produkty informacyjne oparte na obserwacjach satelitarnych Ziemi, obserwacjach naziemnych oraz modelowaniu. Usługa została uruchomiona 11 grudnia 2014 roku, przez Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF).

Link do strony: https://ios.edu.pl/alergeny/
Zapraszamy do  odwiedzenia serwisu!