Ustawienia

logo programu stażowego
logo finansowanie

Dla kogo

UCZESTNICY

Staż zaprojekowany został z myślą o studentach i absolwentach wiodących uczelni technicznych i rolniczych w Polsce. Wraz rozwojem programu stażowego planujemy brać również pod uwagę kierunki o innych obszarach merytorycznych.

PARTNERZY PROGRAMU

W programie biorą udział jednostki podległe i nadzorowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Są one Partnerami Programu i przyjmują do siebie stażystów.

Partnerstwo w programie może mieć również charakter merytoryczny, czyli organizację w ramach programu szkoleń lub wizyt studyjnych. Do tego typu partnerstwa zapraszamy uczelnie, jak podmioty z obszaru publicznego, jak i prywatnego. Chętne podmioty mogą zgłaszać chęć udział adres mailowy: zieloneumiejetnosci@ios.edu.pl