Ustawienia

logo programu stażowego
logo finansowanie

Dla instytucji państwowych

Współpraca z instytucjami publicznymi w ramach programu „Klimat dla Przyszłości” możliwa jest na kilku polach. Mogą one występować jako:

  • Partner Programu i przyjmować do siebie na staż uczestników programu,
  • Organizator Wizyt Studyjnych, który nie przyjmuje stażystów, ale pokazuje jak wygląda praca i projekty prowadzone przez daną instytucję,
  • Partner Merytoryczny, oferujący szeroko rozumianą wiedzę dla stażystów np. poprzez szkolenia kształtujące zielone umiejętności.

Zapytania dotyczące możliwości współpracy w ramach programu i związane z budowaniem zielonych umiejętności dla pracowników sektora publicznego należy kierować na adres: zieloneumiejetnosci@ios.edu.pl