Ustawienia

Biuro ds. Certyfikacji

Biuro ds. Certyfikacji

Strona internetowa Biura ds. Certyfikacji pełni rolę zarówno jako medium do przekazania ogólnej informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (słowniczek dotyczący ZSK, ustawa oraz linki do podmiotów zajmujących się utrzymaniem systemu), jak również informacje dotyczące walidacji proponowanej kwalifikacji, w tym:

  • obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie gospodarki odpadami medycznymi w miejscach ich wytwarzania” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.;
  • ogólne informacje dotyczące procesu walidacji m.in.: koszty walidacji, czasu trwania, procedura walidacji – schemat, opis etapów weryfikacji;
  • informacje dotyczące najbliższego/ych terminu/ów tj.: data, godzina i miejsce Weryfikacji, informacja dotycząca wnoszenia opłat;
  • materiały do pobrania: procedura skarg i odwołań, zbiór informacji na temat kwalifikacji do wykonania identyfikacji gotowości do walidacji (samooceny);
  • moduł rejestracyjny;
  • moduł samooceny (przykładowy test teoretyczny pisemny pytań oraz 2 zadania symulacyjne)  – mini test;
  • dane kontaktowe Biura ds. Certyfikacji;
  • informacje na temat dostępnych kursów/szkoleń.