RADA NAUKOWA

W skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego wchodzą następujące osoby:

 1. prof. dr hab. inż. Roman Niżnikowski – Przewodniczący Rady Naukowej
 2. dr Leszek Karski – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
 3. dr hab. Grażyna Porębska – Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
 4. dr Joanna Bukowska – Sekretarz Rady Naukowej
 5. prof. dr hab. Barbara Gworek
 6. dr hab. Agnieszka Pasztaleniec
 7. dr hab. Agnieszka Kolada
 8. prof. dr hab. inż. Janusz Olejnik
 9. dr hab. inż. Przemysław Postawa
 10. dr hab. Łukasz Popławski
 11. dr hab. Janusz Czerepko
 12. dr inż. Krzysztof Iskra
 13. dr inż. Agnieszka Tomaszewska
 14. dr inż. Ryszard Kapuściński
 15. dr inż. Piotr Długosz
 16. dr Tadeusz Sadowski
 17. dr Paweł Figat
 18. dr Jacek Kołoczek
 19. mgr inż. Monika Sekuła
 20. mgr inż. Krzysztof Melka
 21. dr inż. Katarzyna Ławińska – przedstawiciel MNiSW

Drukuj