Konferencja – Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków – ZAREJESTRUJ SIĘ

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ma zaszczyt zaprosić na Konferencję inicjującą Projekt „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wydarzenie odbędzie się dnia 7 czerwca 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego ul. Dobra 56/66 w Warszawie w godzinach 10:00 – 15:00.

„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” to innowacyjny Projekt adresowany do szerokiego grona odbiorców – instytucji i władz, w szczególności:

  • z sektora:

– administracji publicznej

– rządowej,

– administracji samorządowej,

  • podejmujących na szerokim szczeblu decyzje dotyczące wyboru działań adaptacyjnych i sposobu realizacji tych działań w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu;
  • pochodzących ze środowisk zajmujących się zmianami klimatycznymi, w tym:

– grup zawodowych,

– środowisk naukowych.

W ramach realizacji Projektu przewidziano szereg nowatorskich działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu.

Ponadto, w ramach tych działań IOŚ-PIB opracuje innowacyjne narzędzia i treści o wysokiej przydatności dla odbiorców rezultatów Projektu, w tym:

  • scenariusze klimatyczne – prognoz zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku,
  • interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzykach wytypowanych zagrożeń – na poziomie gminy – oraz możliwych do podjęcia działaniach adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń,
  • portal poświęcony wiedzy o adaptacji do zmian klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycznych w Polsce.

Działania w Projekcie są i będą podejmowane w konsultacji ze zidentyfikowanymi odbiorcami rezultatów Projektu. Projekt jest skorelowany ze strategiczną i dalekosiężną polityką w zakresie odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju.

Planowany program konferencji, przybliżający również zagadnienie adaptacji do skutków zmian klimatu, znajduje się w załączeniu.

Licząc na udział przedstawicieli Państwa instytucji, serdecznie zapraszam do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zarejestruj się

Agenda

 

 

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

NAJNOWSZE WYNIKI BADAŃ dotyczące strat ...

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury monografii naukowej pt. ”Starty i marnotrawstwo żywności [...]

Poradniki dobrych praktyk ograniczania s ...

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu trzy poradniki dobrych praktyk ograniczania strat i marnotraw [...]

LV (PIĘĆDZIESIĄTE PIĄTE) BADANIA BIE ...

ORGANIZATOR PROGRAMU Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ul. Krucza 5/11D, 0 [...]

LIFE Climate CAKE PL: dokumentacja model ...

Na stronie climatecake.pl zostały opublikowane trzy techniczne dokumentacje modeli: CGE (d-PLACE), e [...]