Czasopisma on-line

CZASOPISMA ON-LINE

Zbiór zawiera prenumerowane czasopisma zagraniczne i wybrane czasopisma polskie

Journal of Environmental Quality

Freshwater Science

Lake and Reservoir Management

NATURE

SCIENCE

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 2019 – rocznik statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego. W Archiwum roczniki od 2005 roku.

 

W Portalu Informacji Technicznej SIGMA-NOT jest dostęp do czasopism: Gospodarka Wodna; Gaz, Woda i Technika Sanitarna; Przemysł Chemiczny – na podstawie kodu przyznanego Instytutowi Ochrony Środowiska – PIB jako prenumeratorowi tych tytułów.

Kod dostępu można otrzymać w Bibliotece IOŚ-PIB.

E-czytelnia
Internetowe Archiwum Wydawnictw Komunalnych.
Dostęp do prenumerowanych aktualnie czasopism: Przegląd Komunalny, Energia Recykling. Hasło dostępu można otrzymać w Bibliotece.

 

 

 

Drukuj