Ustawienia

O Bibliotece

Biblioteka Naukowa Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego prowadzi działalność biblioteczno-informacyjną z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, przede wszystkim dla potrzeb pracowników naukowo-badawczych Instytutu.

Zbiory biblioteczne są udostępniane bezpośrednio w Czytelni wszystkim zainteresowanym.

Książki wypożycza się wyłącznie pracownikom Instytutu. Osobom nie będącym pracownikami Instytutu wypożyczeń dokonuje się na podstawie rewersów z innych bibliotek.

Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Naukowej IOŚ-PIB jest bezpłatne. Użytkownik uiszcza jedynie opłaty za świadczone usługi, za sporządzone kserokopie i wydruki komputerowe.

Nie wypożycza się:

  1. książek wchodzących w skład księgozbioru podręcznego biblioteki i będących na stanie zakładów,
  2. wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych
    wydawnictw informacyjnych,
  3. czasopism,
  4. obiektów w złym stanie zachowania oraz nadbitek i odbitek,
  5. dzieł unikatowych, trudnych do nabycia, z dużą liczbą tablic, map i rycin oraz tek z luźnymi kartami.

Katalog biblioteczny on-line działający w systemie KOHA zawiera książki i czasopisma wprowadzone do funkcjonującego od 1994r. katalogu komputerowego.
Zbiory znajdujące  się w katalogu kartkowym prowadzonym od 1986r. (utworzenie Biblioteki) do 1993r. są sukcesywnie wprowadzane do katalogu on-line.

Biblioteka Naukowa IOŚ-PIB jest czynna w dni robocze (oprócz środy) w godzinach 9-13.

KONTAKT

Biblioteka Naukowa IOŚ-PIB

ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa

tel. (22) 37 50 521
biblioteka@ios.gov.pl