Ustawienia

Czasopisma on-line

I. Czasopismo wydawane przez IOŚ – PIB  – dostęp do pełnotekstowych artykułów.

Environmental Protection and Natural Resources / Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych  – czasopismo jest kwartalnikiem, artykuły są publikowane w języku angielskim, on-line w modelu Open Access na platformie Sciendo (od 2013 r.). W czasopiśmie są publikowane prace naukowe oryginalne i przeglądowe z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Interdyscyplinarne prace, opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin, prezentują wzajemne związki zachodzące między reakcjami i procesami w środowisku zarówno naturalne, jak i powodowane przez człowieka.

II. Czasopisma dostępne w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki (dostępne w sieci IOŚ – PIB):

Science – serwis informacyjny, cotygodniowe wiadomości i opinie na temat nowości w nauce przygotowywane przez naukowców. Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy (American Association for the Advancement of Science). Licencja obejmuje roczniki od 1997 r. bez krajowej archiwizacji i  nie obejmuje pozostałych czasopism subskrypcyjnych z serii Science.

Nature – multidyscyplinarny tygodnik udostępniany z  sewera wydawcy nature.com. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010 r.  Licencja nie obejmuje innych czasopism wydawanych przez Nature Publishing Group.

III. Czasopisma zagraniczne prenumerowane przez IOŚ – PIB w wersji elektronicznej (dostępne w sieci IOŚ – PIB):

Journal of Environmental Quality (dwumiesięcznik) – publikowane artykuły dotyczą zagadnień środowiskowych, wpływu zmian antropogenicznych na wodę, glebę i atmosferę oraz niektórych aspektów jakości środowiska w ekosystemach naturalnych i rolniczych.

Freshwater Science (kwartalnik) – publikowane artykuły ułatwiają zrozumienie i zarządzanie wszystkimi typami śródlądowych ekosystemów wodnych, powiązań między ekosystemami słodkowodnymi a otaczającymi je innymi ekosystemami.

Lake and Reservoir Management (kwartalnik) – publikowane są wyniki badań dotyczących jezior i zbiorników wodnych, zlewni, dopływów, limnologii, ekologii i zarządzania inwazyjnymi gatunkami roślin i zwierząt.

IV. Czasopisma polskie prenumerowane przez Bibliotekę Naukową IOŚ-PIB w wersji elektroniczne (pdf numerów):

Przegląd Komunalny
Energia i Recykling

(dostęp do artykułów archiwalnych na PortalKomunalny.pl – hasło dostępu w czytelni):

Odpady i Środowisko
Środowisko

Przyroda Polska

Geodeta
Programista

V. Czasopisma polskie prenumerowane przez Bibliotekę Naukową IOŚ-PIB w wersji drukowanej:


Przemysł Chemiczny
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Gospodarka Wodna

(dostęp do wersji elektronicznej i archiwum prenumerowanych czasopism Portal Informacji Technicznej – hasło dostępu w czytelni)

Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
Analityka

V. Wybrane tytuły polskich czasopism (podlinkowane do strony czasopisma):