Ustawienia

Bazy publikacji naukowych

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki ma dostęp do baz: Elsevier, Springer, Wiley, EBSCO, Web of Science, Scopus, ACS. Dostęp do ww. baz jest zapewniony na komputerach będących w sieci komputerowej Instytutu. Zdalny dostęp jest możliwy przez VPN.

Bazy są wielodziedzinowe, można przeglądać ich zawartość przez wyszukiwanie proste lub zaawansowane, a następnie korzystać z filtrów ograniczających wyszukiwany zbiór, np. do dziedzin, artykułów z czasopism, lat opublikowania itp.

Zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki – strona z linkami do baz i wyszukiwarek

I. Bazy pełnotekstowe

  • Infona – archiwum krajowe wraz z bieżącymi zasobami i codzienną aktualizacją czasopism Elsevier, Springer i Wiley
    – książki Springer z lat 2004, 2005 i 2009-2011
    – książki Wiley z lat 2009 i 2015
    – archiwa licencji konsorcyjnych ACS
    – otwarte zasoby polskie bibliograficzno-pełnotekstowe (w tym: BazTech, AGRO, BazEkon)

II. Bazy abstaktowo-bibliometryczne

III. KSIĄŻKI on-line

IV. OPEN ACCESS

V. BAZY OGÓLNODOSTĘPNE

VI. POLECANE ADRESY

VII. Podstawowe informacje nt. wybranych baz

ScienceDirect/Elsevier

Obecna licencja krajowa Elsevier obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 r. oraz 181 czasopism archiwalnych. Większość czasopism należy do tzw. Freedom Collection. Oprócz ww. zasobów na stronach wydawcy można znaleźć czasopisma dostępne poza licencją na zasadzie Free Access lub Open Access.

Licencja krajowa Elsevier obejmuje także wybrane pakiety książek zakupione w latach 2015 i 2016 oraz 1712 monografii z lat 2013 i 2014, a także 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te obecnie są dostępne tylko na serwerze Elsevier, a nie są dostępne przez wyszukiwanie w Infona.

Licencja Elsevier obejmuje także program umożliwiający polskim autorom publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych i otwartych Elsevier.

SpringerLink / Springer

Obecna licencja krajowa umożliwia dostęp do 2235 czasopism bieżących oraz 392 czasopism archiwalnych, przy czym dla ok. 1290 tytułów dostępne są numery od 1 wolumenu włącznie, a także 534 czasopism Open Access.

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są także e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub tymczasowego dostępu testowego. Dotychczas zakupione zostały zasoby anglojęzyczne: archiwa 26 serii książkowych do 2008 r., e-książki z lat 2004-2005, 2009-2011, 2017-2019.

Licencja Springer obejmuje także program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych w ramach programu Springer Open Choice.

Wiley

Licencja obejmuje obecnie 1403 czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 r. Licencja krajowa nie obejmuje ok. 100 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych. Na platformie Wiley dostępne są także czasopisma Open Access i Free Access.

Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych w formie jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

Czasopisma oraz książki Wiley są dostępne na serwerze wydawcy: Wiley online Library.

Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 r.) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM.

Na serwerze wydawcy dostępna jest także specjalna strona „Wiley w Polsce” w języku polskim z dodatkowymi informacjami i linkami do zasobów Wiley objętych licencją krajową.

EBSCO

Bazy danych tworzone przez EBSCO Publishing. Bazy dostępne są na serwerze EBSCO: EBSCOhost Web. Licencja obejmuje pakiet podstawowy:

– bazy pełnotekstowe (i abstrakty) zawierające czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source;

– bazy bibliograficzne (abstraktowe): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.

ACS (American Chemical Society)

Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Chemical Society udostępniane są z serwera wydawcy na zasadzie rocznych subskrypcji w ramach licencji konsorcyjnej.

W czasie trwania licencji wszyscy uczestnicy konsorcjum mają dostęp do 61 czasopism z pakietu ACS Web obejmującego roczniki od 1996 r. oraz pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne.

Web of Science

Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33 tys. czasopism, w tym ok. 24 tys. bieżących, 60 tys. książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów. W ramach licencji krajowej dostępne jest ok. 101 mln rekordów ze wszystkich baz Web of Science.

Bazy danych tworzone są przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Pełna kolekcja baz jest udostępniana na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Wśród nich są: Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945 r.; Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990 r.; Journal Citation Reports (JCR) od 1997 r.

Listy czasopism indeksowanych w bazach Web of Science są dostępne na stronie Master Journal List.

W ramach licencji krajowej na platformie Web of Science także jest dostępne narzędzie InCites, które służy do analizy danych zawartych w bazach oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji.
Każdy użytkownik, który chce skorzystać z tego narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”. Użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.

Scopus (Elsevier)

Scopus jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje obecnie ok. 23 tys. recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145 tys. książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.

Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 r. Scopus jest udostępniany na serwerze bez prawa archiwizacji.