Ustawienia

Artur Bołtuć

Rusza rekrutacja na płatne staże w IOŚ-PIB

Od 30 maja 2023 r. (wtorek) rozpoczynamy rekrutację na odpłatny trzymiesięczny staż w Instytucie. Zapraszamy studentów i absolwentów studiów wyższych do zapoznania się z programem stażowym oraz szczegółami procesu rekrutacyjnego, które zamieszczone ...
WIĘCEJ

Walory Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska to unikatowy w skali kraju, Europy i świata kompleks leśny, położony po obu stronach granicy polsko-białoruskiej. Ten prastary las, ostatni w swoim rodzaju na niżu europejskim, zajmuje obszar ...
WIĘCEJ

Historia wpisu

Puszcza Białowieska to duży kompleks leśny zlokalizowany na pograniczu Polski i Białorusi. Dzięki trwającej od kilku wieków ochronie, Puszcza zachowała swój pierwotny charakter. Białowieski Park Narodowy, został wpisany na Listę ...
WIĘCEJ