Wystartował program stażowy „Klimat dla Przyszłości”

W listopadzie 2020 r. rozpoczęła się pierwsza edycja programu stażowego „Klimat dla Przyszłości”. Ma on na celu budowanie wysoko wykwalifikowanej kadry w obszarze zagadnień związanych z klimatem, która jednocześnie będzie znała specyfikę pracy w administracji publicznej. Koordynatorem Projektu jest Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, działający w ramach IOŚ-PIB.
W programie bierze udział 26 stażystów – studentów oraz absolwentów wiodących uczelni technicznych i rolniczych w Polsce. Przez 12 miesięcy będą zdobywać wiedzę i doświadczenie zawodowe w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pozostałych instytuacjach resortu, m.in. w IOŚ-PIB. Częścią stażu jest także szkolenie merytoryczne dotyczące podstawowych zagadnień związanych z administracją państwową w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
W programie stażowym biorą udział także: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Energetyki, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.
Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

Seminarium naukowe: „Jak ograniczy ...

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe w formule on-line:   Jak ograniczyć marnotrawst [...]

V FORUM INNOWACYJNOŚCI „Bezpieczeńst ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki W [...]

PODSUMOWANIE IV FORUM INNOWACYJNOŚCI ...

5 marca 2021 r. odbyło się IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI” pod hasłem "Polska drog [...]

IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Polska droga ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gosp [...]