Wystartował program stażowy „Klimat dla Przyszłości”

W listopadzie 2020 r. rozpoczęła się pierwsza edycja programu stażowego „Klimat dla Przyszłości”. Ma on na celu budowanie wysoko wykwalifikowanej kadry w obszarze zagadnień związanych z klimatem, która jednocześnie będzie znała specyfikę pracy w administracji publicznej. Koordynatorem Projektu jest Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, działający w ramach IOŚ-PIB.
W programie bierze udział 26 stażystów – studentów oraz absolwentów wiodących uczelni technicznych i rolniczych w Polsce. Przez 12 miesięcy będą zdobywać wiedzę i doświadczenie zawodowe w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pozostałych instytuacjach resortu, m.in. w IOŚ-PIB. Częścią stażu jest także szkolenie merytoryczne dotyczące podstawowych zagadnień związanych z administracją państwową w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.
W programie stażowym biorą udział także: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Energetyki, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.
Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

III FORUM INNOWACYJNOŚCI ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gosp [...]

Konferencja online „Zmiany klimatu ...

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Partnerami: Uniwersytetem Kar [...]

Wystartował program stażowy „Klimat ...

W listopadzie 2020 r. rozpoczęła się pierwsza edycja programu stażowego „Klimat dla Przyszłości”. Ma [...]

II FORUM INNOWACYJNOŚCI ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gosp [...]