LIFE Climate CAKE PL: dokumentacja modeli CGE (d-PLACE), energetycznego (MEESA) oraz transportowego (TR3E)

Na stronie climatecake.pl zostały opublikowane trzy techniczne dokumentacje modeli: CGE (d-PLACE), energetycznego (MEESA) oraz transportowego (TR3E). Przygotowanie dokumentacji modelowych wpisuje się w jedno z najważniejszych celów projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IOŚ-PIB), jakim jest zbudowanie kompleksowego i spójnego zestawu narzędzi analitycznych służących ocenie rozwiązań proponowanych przez państwa członkowskie, instytucje UE, uwzględniając specyfikę najistotniejszych sektorów.

Model d-PLACE opiera się na statycznym modelu CGE o nazwie PLACE, który został stworzony w latach 2013-2016 przez członków Centrum Analiz Polityki Klimatycznej (polski akronim – CAK) współpracujących z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Finansów Rzeczypospolitej Polskiej i ekspertów Banku Światowego we współpracy z IOŚ – PIB. Model d-PLACE jest to rekursywnie-dynamiczny model równowagi ogólnej (z ang. Computable General Equilibrium, CGE), ogólnoświatowy i wielosektorowy. Ponadto, dużą zaletą zastosowanego modelu, niespotykaną w innych tego typu analizach, jest bardzo szczegółowe odzwierciedlenie systemu EU ETS oraz limitów emisji w poszczególnych państwach UE w ramach non-ETS.

Dokumentacja modelu d-PLACE

Model energetyczny MEESA (Model for European Energy System Analysis) jest modelem liniowym optymalizującym pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło sieciowe w UE28 specjalizujący się w bilansowaniu emisji zanieczyszczeń. Narzędzie analityczne zostało zaprojektowane w celu szczegółowej analizy roli istniejących i przyszłych technologii energetycznych w osiąganiu celów, jakie wyznacza sektorowi energii polityka klimatyczno-energetyczna UE. Model, obejmujący 28 krajów UE oraz Szwajcarię i Norwegię, minimalizuje łączne zdyskontowane koszty pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło sieciowe w całym okresie analizy obejmującym lata 2015-2055. MEESA wykorzystuje do tego ponad 50 technologii, z jakich może korzystać w każdej z 18 stref obciążenia rozpatrywanych dla każdego roku analizy.

Dokumentacja modelu energetycznego MEESA

Model transportowy TR3E (Transport European Economic Model) opiera się na koncepcji równowagi częściowej i składa się z dwóch głównych modułów: pasażerskiego i towarowego. Obejmuje 4 główne obszary transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy oraz żeglugę śródlądową i przybrzeżną towarów. Z geograficznego punktu widzenia TR3E obejmuje swoim zakresem 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Dane historyczne do kalibracji modelu TR3E zostały zaczerpnięte z różnych źródeł. Najważniejszym z nich jest baza danych IDEES (Integrated Database of the European Energy Sector), Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC – Joint Research Centre). Baza IDEES zasila model danymi o strukturze floty, historycznych poziomach aktywności, stopie złomowania, itp. Drugim głównym źródłem danych jest baza TRACCS (przygotowana na zlecenie Komisji Europejskiej przez firmę Emisia), skąd pochodzą informacje dotyczące kosztów aktywności transportowej w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Dokumentacja modelu transportowego TR3E

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

NAJNOWSZE WYNIKI BADAŃ dotyczące strat ...

Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury monografii naukowej pt. ”Starty i marnotrawstwo żywności [...]

Poradniki dobrych praktyk ograniczania s ...

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu trzy poradniki dobrych praktyk ograniczania strat i marnotraw [...]

LV (PIĘĆDZIESIĄTE PIĄTE) BADANIA BIE ...

ORGANIZATOR PROGRAMU Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ul. Krucza 5/11D, 0 [...]

LIFE Climate CAKE PL: dokumentacja model ...

Na stronie climatecake.pl zostały opublikowane trzy techniczne dokumentacje modeli: CGE (d-PLACE), e [...]