Ustawienia

XYLOPOLIS – wspólna prezentacja resortu klimatu i środowiska oraz województwa podlaskiego

Xylopolis to wspólna prezentacja województwa podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska, którego część stanowi Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Region zaprezentuje ją w trakcie Tygodnia Podlaskiego, 15-24 października 2021 r. Szczegóły przedsięwzięcia zostały przedstawione podczas konferencji prasowej (27.05), która zainaugurowała kampanię promocyjną projektu.

Celem podlaskiej prezentacji podczas Tygodnia Podlaskiego w Dubaju będzie zarówno promocja kultury, nauki, gospodarki i walorów turystycznych regionu, jak i budowa wizerunku Polski jako kraju skutecznie łączącego elementy ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwojem ekonomicznym i rozwojem społecznym oraz dziedzictwem kulturowym, a także wypromowanie polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności: ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonej gospodarki leśnej i łowieckiej, ekoinnowacji. Istotnym elementem tej inicjatywy będzie wystawa Xylopolis (od greckiego xylo – drewno, polis – miasto).

Jak podkreślał podczas konferencji Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, przedsięwzięcie wpisuje się w hasło województwa „Podlaskie zasilane naturą”. Drewno, lasy to jedne z lokalnych największych bogactw. W prezentacji Xylopolis zaprezentowanie zostanie jego rola w różnych dziedzinach życia.

To, co wyróżnia projekt to współpraca wielu instytucji, zarówno z sektora publicznego, jak i biznesowego. W przedsięwzięcie włączyło się bowiem wielu partnerów. Autorami koncepcji Xylopolis jest zespół ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Fundacji Grupy Unibep Unitalent oraz Politechniki Białostockiej. Na jej bazie studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej przygotowali projekt architektoniczny wystawy. Do grona partnerów projektu należy również Uniwersytet w Białymstoku.

Xylopolis to opowieść o mariażu natury z nowoczesną technologią. Historia głęboko osadzona w rzeczywistości podlaskiego regionu, w którym lasy są jednym z najcenniejszych bogactw przyrodniczych, a drewno – surowcem, który od zawsze miał wpływ na życie mieszkańców i odgrywał ważną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym. Wystawa połączy wiedzę o podlaskiej naturze z przykładami potencjału, kreatywności i osiągnięć mieszkańców w obszarze badań, nowych technologii, rozwojowych branż gospodarki czy sztuki.  Będzie prezentowana w Pawilonie Polskim jako pierwsza wystawa regionalna.

Warto dodać, że udział w Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju jest jednym z kluczowych projektów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w zakresie zagranicznej promocji gospodarczej. To wyjątkowa szansa na prezentację potencjału naszego kraju na Bliskim Wschodzie, który jest światowym centrum wymiany handlowej. Projekt dofinansowany jest ze środków NFOŚiGW.

Więcej o przedsięwzięciu: https://www.xylopolis.pl/