Ustawienia

Webinar „Let’s talk about ETV as a tool to foster circular economy value chains and business models”

W imieniu Konsorcjum Projektu LIFEproETV serdecznie zapraszamy na kolejne webinarium pt. „Let’s talk about ETV as a tool to foster circular economy value chains and business models”, poświęcone możliwościom wykorzystania systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) jako narzędzia wspierającego polityki na rzecz budowania gospodarki obiegu zamkniętego, w szczególności cyrkularnych łańcuchów dostaw i modeli biznesowych.

Nasze spotkanie poprowadzimy w kontekście trwających prac KE dotyczących zrównoważonej polityki produktowej, w tym zielonych deklaracji (Green Claims) oraz przeglądu dyrektywy dotyczącej ekoprojektowania.

Celem naszego spotkania będzie:

 • Podniesienie świadomości na temat ETV wśród unijnych, krajowych i regionalnych decydentów politycznych jako narzędzia wspomagającego wdrażanie innowacji dla budowania modeli biznesowych gospodarki cyrkularnej, łańcuchów wartości i symbiozy przemysłowej.
 • Omówienie z decydentami, dostawcami i użytkownikami zielonych innowacji dla GOZ możliwości wykorzystania i wsparcia ETV w strategiach i politykach dotyczących zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz innowacji na szczeblu UE, krajowym, a także regionalnym np. jako wsparcie dla zielonych deklaracji czy ekoprojektowania z uwzględnieniem aspektów GOZ.
 • Omówienie implikacji dla programu ETV wynikających z powiązania ETV jako narzędzia wsparcia wdrażania GOZ.

Webinarium organizowane jest przez projekt LIFEproETV we współpracy z European Circular Economy Stakeholders Platform przy wsparciu Sekretariatu Programu ETV UE.

W gronie naszych prelegentów znaleźli się:

 • Ladeja Godina Košir – Founder & Director of Circular Change and Chair of European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP)
 • Norbert Pralle – Head of Innovation Management, Zentrale Technik, Ed. ZÜBLIN AG and Chairman of European Network of Construction Companies for Research and Development (ENCORD)
 • Romana Jordan – European Institute of Innovation and Technology GB Government board member and Advisor to the Director of Jožef Stefan Institute
 • Valentina Costa – Emilia-Romagna Region, Directorate General for Environment and Territory
 • Emmanuelle Maire – Head of Unit, Circular Economy, Sustainable Production & Consumption, DG Environment
 • Ignacio Calleja – Thematic Officer for Circular Economy and Recycling at EIT RawMaterials
 • Martin Pecanka – ETV Secretariat, LGI Sustainable Innovation
 • Izabela Ratman-Kłosińska – LIFEproETV Coordinator, Institute for Ecology of Industrial Areas
 • Rovena Preka – ENEA- Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, Department for Sustainability

Webinarium odbędzie się 17 lutego 2022 r. o godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy!

FORMULARZ REJESTRACYJNY


Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego programu UE służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych (LIFEproETV)”, który uzyskał finansowanie ze środków programu LIFE, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Rolnictwa Węgier.