Ustawienia

„Wczujmy się w klimat! Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu”

Wczujmy się w klimat! Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu”- to hasło kampanii nowatorskiego projektu „Opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, który rozpoczął się 12 stycznia 2017 roku, wraz z podpisaniem umowy w Ministerstwie Środowiska. Projekt zostanie finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Miejskie Palny Adaptacji (MPA) to pierwszy w Europie projekt adaptacji do zmian klimatu organizowany na taką skalę. Efektem projektu będzie przygotowanie planów adaptacji dla 44 miast – Partnerów projektu.

Projekt jest realizowany przez wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz firmę konsultingowo-inżynierską Arcadis. Ministerstwo Środowiska jako koordynator projektu, będzie na bieżąco monitorować proces realizacji, tak by zapewnić efektywną współpracę stron projektu oraz wysoką jakość powstających planów adaptacyjnych.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie analizy podatności każdego z miast na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych do stwierdzonych zagrożeń. Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Będzie wsparciem dla władz lokalnych w pozyskiwaniu środków finansowych na działania inwestycyjne.

W ramach projektu zaplanowano szeroką kampanię informacyjno – edukacyjną, która będzie służyć podnoszeniu świadomości mieszkańców w zakresie zmian klimatu i adaptacji do ich skutków.

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) to innowacyjne podejście do szukania rozwiązań problemów wynikających z obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.