Ustawienia

Umowa w sprawie realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej biogazowi i biometanowi podpisana!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemal w całości sfinansuje kampanię edukacyjno-informacyjną koordynowaną przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy dotyczącą wykorzystywania biogazu i biometanu w Polsce.

Kampania ma na celu udzielenie opartych na praktyce odpowiedzi na wszystkie zagadnienia dotyczące technicznych, organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych aspektów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem paliwa biogazowego. Projekt o zasięgu ogólnopolskim będzie skierowany do osób zainteresowanych odzyskiwaniem i wykorzystywaniem biogazu i biometanu lub organizacji, które planują i realizują projekt wykorzystania biogazu i biometanu.

W wyniku realizacji projektu powstanie m.in. szereg eksperckich publikacji, stworzony zostanie bezpłatny i ogólnodostępny portal pełniący funkcję bazy wiedzy. Zaplanowano również organizację konferencji tematycznych oraz szkoleń, w tym 10 wizyt w biogazowniach. Kampania zasięgiem ma objąć ponad 4,6 mln osób.

IOŚ-PIB zrealizuje inicjatywę we współpracy z partnerami – Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz w Lublinie. Dofinansowanie w wysokości 1 918 320,00 zł zostało przekazane w ramach programu Edukacja ekologiczna.

Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali 3 marca br. w Warszawie: dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Sławomir Mazurek, wiceprezes zarządu NFOŚiGW.