Ustawienia

Seminarium z cyklu „Jakość powietrza w Polsce”: Wykorzystanie kolei linowych i wyciągów narciarskich do profilowania smogu

Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu IOŚ-PIB zaprasza do udziału w seminarium, które odbędzie się 26 stycznia w godz. od 11:00 do 12:30.

Podczas spotkania dr Michał Posyniak Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk) przestawi referat pt. „Wykorzystanie kolei linowych i wyciągów narciarskich do profilowania smogu”.

Dołącz przy użyciu numeru spotkania
Numer spotkania (kod dostępu): 2741 237 3667
Hasło spotkania: 8fvDGjDfx33

Dołącz przy użyciu łącza do spotkania
LINK

Abstrakt

Badania własności optycznych i mikrofizycznych aerozoli atmosferycznych prowadzi się przy użyciu technik zdalnych oraz metod in-situ z wykorzystaniem różnych platform do sondowania atmosfery. Nowoczesne miniaturowe czujniki umożliwiają wykonywanie profili pionowych rozkładów rozmiarów cząstek aerozoli czy koncentracji węgla cząsteczkowego wykorzystując wagonik kolejki linowej lub wyciąg narciarski, jako platformę pomiarową.
Pierwsze próby wykorzystania kolei linowych jako platformy pomiarowej przeprowadzono w rejonie Krynicy w 2016. Instrumenty zamontowano na wagoniku technicznym kolei linowej na Jaworzynę Krynicką. Kolejna kampania pomiarowa prowadzona była na wyciągu narciarskim w Kielcach (góra Telegraf) w 2017.
Wyniki badań testowych wykonanych były na tyle obiecujące, że w 2018 roku zorganizowano eksperyment badawczy w rejonie Szyndzielni (Beskid Śląski). Jego celem było pozyskanie wiedzy o zmianach własności optycznych i mikrofizycznych smogu w rejonie Bielska-Białej.
Znacząca wysokość względna pomiędzy dolną i górną stacją kolejki linowej wynosząca prawie 460 m pozwoliła na wykonanie profili z wykorzystaniem aparatury umieszczanej na jednym z wagoników kolejki linowej. Zestaw czujników składał się z optycznych liczników cząstek PMS7003 i OPC-N2, mikro-ethalometru AE-51, czujników temperatury powietrza, wilgotności względnej i ciśnienia powietrza oraz odbiornika GPS. Pozwoliło to na wykonanie relatywnie szybkich pomiarów (średni czas jazdy w górę lub w dół to ok. 6 minut).
W prezentacji przedstawione zostaną wyniki pomiarów z kampanii pomiarowych z Krynicy, Kielc i Bielska-Białej. Poruszone zostaną także aspekty techniczne wykorzystania wagoników kolejki linowej lub wyciągu narciarskiego jako platformy pomiarowej.

Autorzy

Michał Posyniak

Link do wydarzenia na FB.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!