Ustawienia

Ruszył konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”

10 września ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”. Konkurs jest skierowany do samorządów miast, które nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r. i nie później niż na sześć miesięcy przed jego ogłoszeniem zrealizowały inwestycje z obszaru rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury (w tym w zakresie retencji wody) lub zrównoważonego transportu. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 września br.

Konkurs podzielono na dwie kategorie – dla miast do 100 tys. mieszkańców włącznie oraz dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. W tej edycji zostanie przyznanych 12 nagród w dwóch obszarach tematycznych:

  • miejsca I, II i III w obszarze 1 (błękitno-zielona infrastruktura) i w obszarze 2 (zrównoważony transport) w kategorii miast poniżej 100 tys. mieszkańców,
  • miejsca I, II i III w obszarze 1 (błękitno-zielona infrastruktura) i w obszarze 2 (zrównoważony transport) w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Laureaci otrzymają statuetki Ministra Klimatu i Środowiska oraz nagrody finansowe, przeznaczone na opłacenie kursów, szkoleń lub studiów podyplomowych dla pracowników urzędów. Za zajęcie I miejsca przysługiwać będzie 10 tys. zł, II – 7 tys. zł., a III – 4 tys. zł.

Cele konkursu to promocja i upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności miast na skutki zmiany klimatu. Podstawowym kryterium oceny zgłaszanych przez samorządy inicjatyw będą ekologiczne i społeczne efekty zrealizowanych inwestycji.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się tutaj.