Ustawienia

„Guidelines for Just Transition implementation” – raport KOZK

Eksperci KOZK przygotowali raport „Guidelines for Just Transition implementation” zawierający zbiór wniosków płynących ze zorganizowanej przez Ośrodek w grudniu ub. r. międzynarodowej konferencji wysokiego szczebla „People and Climate. Just Transition in practice”. Było to drugie międzynarodowe wydarzenie poświęcone sprawiedliwej transformacji zainicjowane przez Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę. Podczas konferencji wysocy przedstawiciele różnych krajów świata i organizacji międzynarodowych wymienili swoje doświadczenia z wdrażania sprawiedliwej transformacji, na podstawie których eksperci KOZK sformułowali zbiór 10 uniwersalnych wytycznych do efektywnego działania w tym zakresie.

Pobierz Raport w języku angielskim.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.