Ustawienia

Raport: „Guidelines for Just Transition Implementation”

Eksperci wchodzącego w skład IOŚ-PIB Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) przygotowali raport „Guidelines for Just Transition Implementation”, będący zbiorem wniosków płynących ze zorganizowanej przez KOZK międzynarodowej konferencji wysokiego szczebla „People and Climate. Just Transition in practice”, która odbyła się w grudniu ub. roku. Było to drugie wydarzenie międzynarodowe poświęcone Sprawiedliwej Transformacji zainicjowane przez Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtykę. Podczas konferencji wysocy przedstawiciele różnych krajów świata i organizacji międzynarodowych wymienili swoje doświadczenia z wdrażania sprawiedliwej transformacji, na podstawie których eksperci KOZK sformułowali zbiór 10 uniwersalnych wytycznych do efektywnego działania w tym zakresie. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Raport w języku angielskim