Ustawienia

Zaproszenie na podsumowanie projektu Schools Go Green połączone z certyfikowanym warsztatem w zakresie edukacji ekologicznej

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ma przyjemność zaprosić na spotkanie dotyczące projektu „Schools Go Green”, które będzie połączone z certyfikowanym warsztatem w zakresie edukacji ekologicznej.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w działalność edukacyjną (m.in. dydaktycy, opiekunowie, NGO, liderzy opinii), które chcą mówić o zmianach klimatu i angażować dzieci i młodzież w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Warsztat prowadzony będzie przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.
Po spotkaniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztacie.

Spotkanie odbędzie się 20 marca i rozpocznie się o godzinie 10:00.
Wydarzenie odbędzie się w siedzibie IOŚ-PIB, ul. Słowicza 32 w Warszawie.

Program spotkania:
09:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-11:00 Podsumowanie projektu Schools Go Green
11:00-14:00 Warsztat „Nie podgrzewaj atmosfery – wprowadzenie do zmian klimatu”
14:00-14:45 Lunch

Formularz rejestracyjny.
Spotkanie będzie miało formułę hybrydową – poza preferowaną formułą stacjonarną, istnieje możliwość udziału w spotkaniu w formule online w okrojonym zakresie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.Celem projektu „Schools Go Green” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej i rozwijanie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców postawy proekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnego i opiekuńczego stosunku dla środowiska od najmłodszych lat.

 Strona projektu