Ustawienia

Podsumowanie IV Forum Innowacyjności

5 marca 2021 r. odbyło się IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI” pod hasłem „Polska droga do czystego transportu”.

Celem spotkania była dyskusja nad zmianami w sektorze transportu i mobilności miejskiej, które są związane z koniecznością realizacji tzw. Europejskiego Zielonego

W IV FORUM INNOWACYJNOŚCI udział wzięli:

  • Maciej Mazur – Dyrektor Zarządzający PSPA
  • Wojciech Drzewiecki – Prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR
  • Jacek Mizak – Senior Policy Analyst, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
  • Filip Opoka – NGL Legal
  • Daniel Larsson – Radca Ambasady Szwecji w Polsce
  • dr inż. Magdalena Zimakowska – Laskowska – ekspert Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
  • Michał Lewarski – ekspert Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Dyskusja w ramach panelu „Polska droga do czystego transportu” dotyczyła m.in instrumentów prawnych wspierających transformację tego sektora. Uczestnicy wskazywali na konieczność głębokich zmian w polskim systemie podatkowym – m.in. zmiany w podatku akcyzowym, opłacie rejestracyjnej oraz systemie bonus-malus. Jako niezbędne wskazali także konieczność budowania świadomości zmian w kontekście wdrażania Zielonego Ładu i roku 2050. Jako przykład sukcesów transformacji sektora transportu wskazano m.in. Szwecję, gdzie od wielu lat funkcjonują strefy czystego transportu.

Moderatorem dyskusji była dr Alicja Pawłowska-Piorun, p.o. Kierownik Zakładu Niskoemisyjnego Transportu, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (IOŚ-PIB).

Zachęcamy do zapoznania się z wygłoszonymi prezentacjami oraz nagraniem z Forum, które dostępne jest na kanale YouTube IOŚ-PIB.

Prezentacja „Emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń w sektorze transportu samochodowego w Polsce – uwarunkowania i możliwości redukcji” – dr Magdalena Zimakowska-Laskowska & Michał Lewarski, KOBiZE

Prezentacja „Mapa drogowa zmian w transporcie do 2025 r.” – Maciej Mazur, PSPA