Ustawienia

OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST) – WSPARCIE DZIAŁAŃ OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE SKUTKI SUSZY

Raport specjalny na temat skutków wzrostu temperatury o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, opublikowany przez Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dowodzi, że zmiany klimatu będą coraz intensywniej odczuwalne również w Polsce.
W tym roku już wczesną wiosną, doświadczyliśmy deficytu opadów atmosferycznych, w konsekwencji czego musimy zmierzyć się ze zjawiskiem suszy. Klimatolodzy i eksperci ostrzegają, że taka sytuacja będzie się powtarzać i nasilać. Dlatego już dziś należy podjąć wszelkie możliwe działania adaptacyjne, które mają na celu wdrażanie rozwiązań, ograniczających negatywne skutki zmian klimatu, takie jak: brak opadów oraz deficyt wody – susza.
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, wychodząc naprzeciw potrzebom Jednostek Samorządów Terytorialnych, pragnie zaoferować pomoc w zakresie opracowywania koncepcji/planów, sporządzania analiz i wykonywania ekspertyz, a także wsparcie w składaniu aplikacji o środki finansowe udzielane przez wszelkie instytucje, których oferta posiada programy z aktywnymi naborami na inwestycje w błękitno-zieloną infrastrukturę.
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy posiada niezbędne doświadczenie, które zdobywał poprzez prowadzenie szeregu kluczowych projektów krajowych, nakierowanych na działania adaptacyjne, do których należą m.in.:
 • Klimada 2.0, tj. Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń;
 • 44MPA – opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców;
 • CLIMcities – CLIMate Change Adaptation in small and medium size CITIES.
W ramach oferowanego wsparcia IOŚ-PIB wykona następujące zadania:
 • opracuje plan adaptacji do zmian klimatu;
 • opracuje koncepcję inwestycji, która umożliwi jak najskuteczniejsze osiąganie pożądanych efektów, w ramach danych uwarunkowań – optymalizując stosunek nakładów do oczekiwanych rezultatów;
 • sporządzi analizy oraz wykona ekspertyzy w zakresie pozyskania potrzebnych danych;
 • przygotuje kompletne pod względem formalnym i merytorycznym wnioski aplikacyjne o środki finansowe wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z regulaminem naboru danego programu;
 • wesprze zamawiającego w kontaktach z instytucją finansującą, do momentu podpisania umowy o dofinansowanie;
 • przeprowadzi analizę sytuacji zamawiającego i ewentualne wskaże inne potencjalne źródła finansowania inwestycji, które mogą stanowić uzupełnienie dotacji możliwej do uzyskania w ramach pierwotnie wybranego programu;
 • wykonana zlecenie korzystając z własnej doświadczonej grupy eksperckiej, posiadającej niezbędne doświadczenie;
 • może desygnować specjalistę pełniącego funkcję indywidualnego opiekuna wsparcia projektu, w przypadku poczynienia takich ustaleń umownych;
 • indywidualnie wyceni ustaloną pomoc, w oparciu o jej zakres, złożoność, zaawansowanie i czasochłonność.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą i chęci uzyskania informacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu e-mailowego: jaroslaw.batorski@ios.edu.pl lub telefonicznego: 534 083 698

 

ZAPRASZMY DO WSPÓŁPRACY!