Ustawienia

Life REMY. Spotkanie eksperckie

Serdecznie zapraszamy na pierwsze, ogólnodostępne spotkanie eksperckie projektu Life REMY, które odbędzie się 14 czerwca (wtorek) w godzinach 9.00-13.00.
Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną wstępne wyniki prowadzonych prac. Celem projektu jest redukcja niepewności danych emisyjnych używanych na potrzeby modelowania jakości powietrza.
W ramach projektu zaplanowano zarówno pomiary jak i wykonanie obliczeń szeregu scenariuszy za pomocą modeli jakości powietrza. W wyniku tych prac powstaną wytyczne wskazujące na sposoby zmniejszenia niepewności danych emisyjnych wykorzystywanych do modelowania jakości powietrza.
Zapraszamy ekspertów i interesariuszy, zachęcamy, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z prowadzonych prac, a także zapoznać się z uwagami do projektu, które postaramy się uwzględnić w toku dalszych prac.
Z punktu widzenia aktualnie prowadzonych przez IOŚ-PIB prac w ramach projektu Life REMY, bardzo istotnym jest obszar związany ze wskaźnikami emisyjnymi.

Prelegenci będą występować w trybie hybrydowym, na żywo i zdalnie. Udział on-line dla publiczności.

14 czerwca, godz. 9.00-13.00
 Wydarzenie prowadzone będzie w języku angielskim.

 Rejestracja
 Agenda.

 Więcej o LifeREMY: https://liferemy.eu/about-us/