Ustawienia

Leśne Gospodarstwa Węglowe – Porozumienie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]W dniu 20 czerwca 2017 r. w Warszawie, zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym
a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad współpracy dotyczącej wymiany informacji związanych z realizacją przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, projektu rozwojowego ,,Leśne Gospodarstwa Węglowe”.

 

Informacje uzyskane podczas realizacji ww. Projektu będą wykorzystywane przez IOŚ-PIB na potrzeby realizacji zadań Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”230″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]„W ramach bieżących prac w KOBIZE przygotowywany jest raport rządowy oraz raport dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.” – Krystian Szczepański Dyrektor IOŚ-PIB

 

We wdrażanym programie PLGW określa się kierunkowe założenia oraz podaje przykładowe, preferowane rozwiązania wpływające bezpośrednio na możliwości mitygacyjne lasów (łagodzące skutki zmian klimatu), określane jako działania dodatkowe.

 

Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych (PLGW) jest wspólnym przedsięwzięciem jednostek LP. Wśród głównych celów samego projektu wyszczególnić można m.in.:

  • zwiększanie pochłaniania CO2 z atmosfery,
  • magazynowanie w wyodrębnionych geograficznie częściach lasów (LGW) dodatkowych ilości węgla organicznego,
  • przetrzymywanie węgla w drewnie gromadzonym na składach drewna energetycznego (szczególne LGW),
  • zmniejszenie podatności ekosystemów leśnych za zagrożenia związane z suszą oraz wzmocnienie funkcji retencyjnych,
  • zmniejszenie skali szkód w ekosystemach leśnych związanych z erozją wodną na obszarach leśnych,
  • rozwój oraz unowocześnienie systemu rozpoznawania oraz szybkiego reagowania na zagrożenia związane z pożarami lasów.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Porozumienie zostało podpisane przez Pana dr. inż. Konrada Tomaszewskiego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Pana dr. inż.  Krystiana Szczepańskiego Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w obecności Pana Pawła Mzyka Z-cy Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami, Kierownika KOBiZE.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]