Ustawienia

Konkurs: „Geologia w obiektywie 2023”

Zapraszamy wszystkich pasjonatów przyrody oraz osoby pasjonujące się fotografią przyrodniczą do udziału w konkursie „Geologia w Obiektywie 2023”. Termin składania zgłoszeń: 11 sierpnia 2023 r.

W konkursie nagrodzone zostaną fotografie ukazujące piękno i różnorodność polskiego krajobrazu geologicznego. Nadesłane zdjęcia powinny przedstawiać w szczególności:

  • współczesne procesy geologiczne,
  • obiekty geoturystyczne,
  • pomniki przyrody nieożywionej oraz obiekty przemysłu górniczego (kopalnie, zakłady przetwórcze) lub przykłady miejsc będących wykorzystaniem surowców mineralnych.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie pięć fotografii, z zastrzeżeniem, że nie były one wcześniej publikowane, ani zgłaszane w innych konkursach.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego Uczestnika wyrażoną poprzez podpisanie Formularza.

Nagrodą w konkursie jest bon na zakupy w sklepie fotograficznym na kwotę 4 500 zł.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są pod adresem.