Ustawienia

Konferencja prasowa „Rozwój metod obliczeniowych w zarządzaniu jakością powietrza w Polsce i w Europie”

 

Konferencja prasowa

Rozwój metod obliczeniowych w zarządzaniu jakością powietrza w Polsce i w Europie

14 lutego 2019 r. (czwartek) godzina: 13:00

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul.Rektorska 4, Warszawa

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji prasowej „Rozwój metod obliczeniowych w zarządzaniu jakością powietrza w Polsce i w Europie”.
Konferencja będzie podsumowaniem międzynarodowego cyklu spotkań na temat wykorzystania nowoczesnych metod obliczeniowych w zakresie zarządzania jakością powietrza w Polsce i w Europie.

 

W konferencji prasowej wezmą udział:
Paweł Ciećko – Główny Inspektor Ochrony Środowiska
dr hab. inż. Jacek Kamiński – IOŚ-PIB
dr Philippe Thunis – przedstawiciel Forum Modelowania Jakości Powietrza w Europie (FAIRMODE)
dr Laurence Rouil – przedstawiciel europejskiego Serwisu Obserwacji Atmosfery Copernicus (CAMS)

 

Po krótkim podsumowaniu dalszych kierunków rozwoju zastosowania nowoczesnych metod obliczeniowych, w kontekście wymogów dyrektyw europejskich oraz polityk lokalnych, będzie możliwość przeprowadzenia indywidualnych wywiadów z ekspertami z zakresu zarządzania jakością powietrza:
dr hab. inż. Jacek Kamiński – IOŚ-PIB
dr Laurence Rouil – INERIS / EMEP / CAMS
dr Philippe Thunis – JRC / FAIRMODE
dr Leonor Tarrason – NILU/FAIRMODE/CAMS

 

Szczegółowe informacje: tutaj
Akredytacje do dnia 13.02.2019 r. do godziny 18.00.
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Stangreciak
e-mail: agnieszka.stangreciak@ios.edu.pl
tel.: +48 509 745 222

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!