Ustawienia

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 44 MPA

 

,,Wczujmy się w klimat! Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu”

 

Konferencja podsumowująca realizację Projektu

„Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”

 

Plany Adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast Polski – opracowane. Po raz pierwszy w Europie podjęto w takiej skali systemowe działanie wzmacniające odporność 44 dużych miast na zagrożenia klimatyczne. Po raz pierwszy w Polsce w jednolity sposób zidentyfikowano zagrożenia miast związane ze zmianami klimatu oraz wyodrębniono sektory i obszary najbardziej podatne na zmiany klimatu. Dla 44 miast w Polsce przygotowano plany adaptacji do zmian klimatu, których wdrożenie poprawi bezpieczeństwo, jakość i komfort życia w miastach.

9 stycznia 2019 r. odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca realizację projektu Ministerstwa Środowiska ,,Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. W wydarzeniu, wziął udział Andrzej Duda Prezydent Rzeczpospolitej Polski, Paweł Sałek doradca Prezydent RP ds. ochrony środowiska, Henryk Kowalczyk minister środowiska, Sławomir Mazurek podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, a także eksperci zaangażowani w realizację projektu, przedstawiciele miast – partnerów projektu. Dyskusja koncentrowała się na roli samorządów, przedsiębiorców i społeczeństwa w kreowaniu miasta przygotowanego na konsekwencje zmian klimatu, a także na rozwiązaniach, dzięki którym miasta mogą lepiej przystosować się do zagrożeń klimatycznych występujących obecnie i spodziewanych w przyszłości.

Dziękuję za to, że w naszym kraju od dwóch lat jest realizowany i właśnie dzisiaj podsumowywany program, który stanowi ewenement na skalę europejską – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda. Dodał, że aby rozmawiać o adaptacji do zmian klimatu w największych miejskich ośrodkach w kraju, patrząc na ten kraj całościowo, to niewątpliwie nasz wielki sukces.
To pokazuje, że myślimy, że jesteśmy krok do przodu, że mamy świadomość tego, iż narastają zagrożenia i nie tylko patrzymy na to, czy też nie udajemy, że nic się nie dzieje, ale wychodzimy do przodu i chcemy szukać możliwości rozwiązania ewentualnych przyszłych problemów –
dodał.

Przygotowanie miejskich planów adaptacji oparte zostało na innowacyjnym podejściu zmierzającym do określenia najbardziej efektywnych działań przystosowawczych i ochronnych przed skutkami występujących już i prognozowanych zmian klimatu (temperatury ekstremalne, fale upałów, intensywne opady deszczu, burze i wichury, powodzie miejskie i od strony rzek). Prace nad opracowaniem planów adaptacji do zmian klimatu trwały dwa lata.

Wysoki poziom urbanizacji oznacza, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast a tym samym na jakość życia ich mieszkańców. Dlatego zwiększenie zdolności adaptacyjnych do negatywnych skutków zmian klimatu oraz wspieranie odporności na zmiany klimatu są jednym z najważniejszych elementów światowej i polskiej polityki klimatycznej – podkreśla Henryk Kowalczyk Minister Środowiska.

Wspólnie z samorządami miast, których mieszkańcy stanowią ponad 30% ludności kraju, wypracowane zostały strategiczne rozwiązania pozwalające na zwiększenie potencjału adaptacyjnego miast do skutków zmian klimatu oraz zwiększające poziom świadomości mieszkańców w tym zakresie. Korzyści społeczne i gospodarcze, wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia w mieście to cele, które dzięki wdrożeniu opracowanych planów adaptacji zostaną zrealizowane do roku 2030.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały zbiorcze wyniki analiz przeprowadzonych w 44 miastach biorących udział w projekcie. Poruszono aspekty dotyczące przede wszystkim budowania partnerstwa, generowania synergii, wykorzystania dobrych praktyk, a także korzyści ze stosowania innowacyjnych technologii i rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Zmiany klimatu są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także istotnym problemem lokalnym, dlatego połączenie ww. czynników jest gwarancją sukcesu i szansą dla adaptacji. Szansą dla adaptacji dzięki zaangażowaniu każdego
z nas.

44 MPA to flagowy projekt MŚ w obszarze adaptacji do zmian klimatu i przykład praktycznej i owocnej współpracy pomiędzy rządem, a samorządami największych polskich miast. Jego efektem są wypracowane strategiczne rozwiązania, które pozwalają na zwiększenie potencjału adaptacyjnego miast do skutków zmian klimatu – powiedział Sławomir Mazurek podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wsparło lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.

Eksperci podkreślali, że adaptacja służy poprawie jakości życia w mieście, której coraz ważniejszym elementem jest stan środowiska. Działania adaptacyjne, podejmowane w miastach wymagają z jednej strony silnego wsparcia organizacyjnego i prawnego na poziomie krajowym, z drugiej zaś świadomego społeczeństwa i jednostek odpowiedzialnych za ich wdrażanie na poziomie lokalnym.

Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum składa się z: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (lider), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

 

Więcej na stronie www.44mpa.pl
[masterslider id=”1″]