Ustawienia

Konferencja – Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków – ZAREJESTRUJ SIĘ

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ma zaszczyt zaprosić na Konferencję inicjującą Projekt „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wydarzenie odbędzie się dnia 7 czerwca 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego ul. Dobra 56/66 w Warszawie w godzinach 10:00 – 15:00.

„Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” to innowacyjny Projekt adresowany do szerokiego grona odbiorców – instytucji i władz, w szczególności:

  • z sektora:

– administracji publicznej

– rządowej,

– administracji samorządowej,

  • podejmujących na szerokim szczeblu decyzje dotyczące wyboru działań adaptacyjnych i sposobu realizacji tych działań w kontekście ograniczania skutków zmian klimatu;
  • pochodzących ze środowisk zajmujących się zmianami klimatycznymi, w tym:

– grup zawodowych,

– środowisk naukowych.

W ramach realizacji Projektu przewidziano szereg nowatorskich działań, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu.

Ponadto, w ramach tych działań IOŚ-PIB opracuje innowacyjne narzędzia i treści o wysokiej przydatności dla odbiorców rezultatów Projektu, w tym:

  • scenariusze klimatyczne – prognoz zmian temperatury i opadu w perspektywie do 2100 roku, ze szczególnym uwzględnieniem 2050 roku,
  • interaktywne narzędzie umożliwiające decydentom różnego szczebla uzyskanie wiedzy o ryzykach wytypowanych zagrożeń – na poziomie gminy – oraz możliwych do podjęcia działaniach adaptacyjnych, dopasowanych do indeksu ryzyka wystąpienia tych zagrożeń,
  • portal poświęcony wiedzy o adaptacji do zmian klimatu oraz skupiający informacje o skutkach ekstremalnych zjawisk klimatycznych w Polsce.

Działania w Projekcie są i będą podejmowane w konsultacji ze zidentyfikowanymi odbiorcami rezultatów Projektu. Projekt jest skorelowany ze strategiczną i dalekosiężną polityką w zakresie odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju.

Planowany program konferencji, przybliżający również zagadnienie adaptacji do skutków zmian klimatu, znajduje się w załączeniu.

Licząc na udział przedstawicieli Państwa instytucji, serdecznie zapraszam do zgłaszania się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zarejestruj się

Agenda