Ustawienia

Konferencja 5th ETV Stakeholder Forum “De-risking the adoption of green technologies for a sustainable industrial transition”

W imieniu Konsorcjum Projektu LIFEproETV (www.LIFEproETV.eu) serdecznie zapraszamy na konferencję 5th ETV Stakeholder Forum “De-risking the adoption of green technologies for a sustainable industrial transition”, które odbędzie się 1 czerwca 2022 r. w godzinach 9:30-16:30 w formule hybrydowej. Tematem konferencji będzie wykorzystanie możliwości jakie stwarza europejski system weryfikacji technologii środowiskowych EU ETV jako źródło obiektywnej i wiarygodnej informacji na temat efektu działania i korzyści środowiskowych innowacyjnych technologii środowiskowych.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu osobiście w siedzibie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT House, 7 Rue Guimard, 1040, Brussels, Belgium) lub online.

Jest to już piąte wydarzenie z całego cyklu przedsięwzięć poświęconych ETV prowadzonych na szczeblu UE. Po zakończonym sukcesem etapie pilotażowym, program ETV jest obecnie wdrażany przez Komisję Europejską przy wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji
i Technologii jako pełnoprawny program weryfikacji technologii środowiskowych UE obejmujący 7 obszarów technologicznych, który swoim zasięgiem geograficznym obejmuje całą UE.


Zarejestruj się już teraz!

Podczas Forum poruszymy następujące tematy:

  • Jakie technologie środowiskowe są konieczne dla wdrożenia Zielonego Ładu UE?
  • Jak skutecznie wykorzystać ETV w niwelowaniu luki pomiędzy fazą B+R a komercjalizacją innowacyjnych technologii środowiskowych?
  • Jakie możliwości stwarza ETV w zakresie ograniczania ryzyka inwestycji w zielone technologie dzięki ETV?
  • Jakich interesariuszy należy zaangażować by zbudować ramy współpracy dla wdrażania ETV na poziomie UE, krajowym i regionalnym?


Webinarium odbędzie się 1 czerwca 2022 r. w godzinach 9:30-16:30.
Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.
Udział w wydarzeniu będzie możliwy tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu.
Więcej szczegółów na temat wydarzenia: https://lifeproetv.eu/our-events/#5th-ETV-stakegolders-forum-derisking

Forum organizowane jest przez projekt www.LIFEproETV.eu we współpracy z Komisją Europejską, EIT oraz Sekretariatem ETV jako wydarzenie partnerskie Europejskiego Zielonego Tygodnia 2022.


Serdecznie zapraszamy!