Ustawienia

Jaki wpływ ma epidemia wirusa COVID-19 na ambicje klimatyczne UE do roku 2030?

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, która w ostatnim czasie ogarnęła także Europę w znaczący sposób zahamowała rozpoczynającą się w UE dyskusję na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Pomimo niepewności związanych z wpływem COVID-19 na europejską gospodarkę, warto przyjrzeć się jaki wpływ będzie miała propozycja Komisji Europejskiej na rynek uprawnień do emisji EU ETS. Dzieje się w tak w momencie kiedy sukcesywnie realizowane plany Unii Europejskiej nabierają kształtów, m.in. w formie proponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań legislacyjnych. Pierwszy kluczowy element wizji polityki klimatyczno-energetycznej stanowi zamieszczona w projekcie Prawa klimatycznego (Climate Law) propozycja podniesienia celu redukcyjnego na 2030 r. z obecnie obowiązującego 40% do 50-55% w stosunku do 1990 r.
Najważniejsze wnioski z artykułu:
  • Pandemia spowodowała spadek emisji z sektorów objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), zmniejszając popyt na EUA i powodując spadek cen, którego nie było widać od 2014 r.
  • Ceny rynkowe spot w lutym przekroczyły 25 EUR za uprawnienie i spadły do 15-16 EUR w połowie marca, po czym powróciły do obecnego poziomu, tj. około 20 EUR.
  • Od 2021 r. ma obowiązywać wyższy współczynnik liniowy redukcji emisji LRF=2,2%, co wynika z przyjętego celu redukcyjnego dla sektorów objętych EU ETS, który wynosi 43% w 2030 r. (w porównaniu do emisji z 2005 r.) Eksperci z CAKE szacują, że osiągnięcie nowego celu redukcji emisji o 50–55% w UE wymagać będzie zwiększenia celów redukcji emisji w ETS odpowiednio o 52% i 57% , co odpowiada zmniejszeniu o 62,13 mln lub 71,83 mln rocznej liczby uprawnień (LRF = 3,2% lub 3,7%).
  • Przyjęcie wyższego celu redukcyjnego spowoduje znaczny wzrost cen EUA. Przyjęcie 50% celu redukcyjnego dla UE będzie powodowało podniesienie ceny EUA do 34 EUR w 2025 r. i 52 EUR w 2030 r. Natomiast podniesienie celu do 55% spowoduje wzrost do cen uprawnień EUA do 41 EUR w 2025 r. i 76 EUR w 2030 r.
  • Prognozowany wyższe koszty zakupu uprawnień dla instalacji objętych systemem ETS ze względu na zwiększone cele klimatyczne wyniosłyby w 2030 r. do 10 mld EUR i 18 mld EUR, odpowiednio dla celów 50 i 55%.
  • Wzrost cen EUA będzie miał istotny wpływ na sektor energetyczny UE, co spowoduje szybsze wycofywanie węgla z produkcji energii elektrycznej, który zostanie zastąpiony głównie przez odnawialne źródła energii.
  • Możemy spodziewać się tymczasowego spadku popytu na uprawnienia, nawet po stosunkowo niskiej cenie, co może prowadzić do anulowania niektórych aukcji.
  • Pandemia koronawirusa może spowolnić wstępne plany przyjęcia europejskiego prawa klimatycznego i szeregu innych propozycji politycznych związanych z Europejskim Zielonym Ładem w tym roku.
Więcej informacji i oryginalny artkuł na stronie „Euractive”: https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/opinion/how-the-coronavirus-outbreak-affects-the-eus-2030-climate-targets/