Ustawienia

Dyrektorzy IOŚ-PIB członkami Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych powołanej przez Prezydenta RP

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, dr inż. Krystian Szczepański oraz Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami i Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), mgr inż. Paweł Mzyk zostali powołani przez Prezydenta RP do Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.

Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: wsparcie działań Prezydenta w kontekście analizy aktualnych problemów w zakresie środowiska, energii i zasobów naturalnych; przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych w tych tematach; tworzenie forum debaty i dialogu w tym zakresie, a także edukacja oraz promocja działań i inicjatyw służących ochronie środowiska naturalnego.

Podczas spotkania inauguracyjnego, które odbyło się 30 czerwca br., Prezydent RP podkreśla, że Prace Rady na najbliższe lata mają kluczowe znaczenie dla Rzeczpospolitej. Będą tu omawianie m.in. kwestie związane z transformacją energetyczną naszego kraju.