Ustawienia

Drugi numer publikacji pt. „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.”

Zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem publikacji pt. „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” przygotowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE). 

Przygotowanie i stworzenie kolejnego numeru publikacji wychodzi naprzeciw potrzebie zapewnienia odpowiedniej wiedzy w kwestiach związanych z szeroko rozumianą polityką klimatyczno- energetyczną oraz koniecznością przeprowadzenia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r.

W publikacji znajdują się artykuły dotyczące zarówno oceny obecnej sytuacji na arenie międzynarodowych negocjacji klimatycznych, w tym roli unijnej dyplomacji, jak i oceny tego co na poziomie UE i Polski będzie miało istotne znaczenie w realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu i „Pakietu Fit for 55”, tj. sytuacji na rynku CO2 w EU ETS, sprawiedliwości klimatycznej przy podnoszonych ambicjach, roli nowych energetycznych technologii nisko i zeroemisyjnych, transformacji sektora transportu samochodowego, a także kwestii finansowania przedsięwzięć służących ochronie klimatu.

Publikacja w języku polskim: „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.”

Zapraszamy do lektury!