Ustawienia

Dni otwarte w Instytucie z okazji Dnia Ziemi

Szanowni Państwo!

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

 z okazji Dnia Ziemi organizuje

 

DNI OTWARTE

w dniach 27-29 kwietnia 2016 r.

 

Osobom zainteresowanym udzielane będą bezpłatne konsultacje w następujących jednostkach organizacyjnych Instytutu:

 

 • Zakład Ochrony Klimatu, tel. 22 37-50-502
 • Zakład Polityki Ekologicznej, tel. 22 37-50-544
 • Zakład Ocen Środowiskowych, tel. 22 37-50-549
 • Zakład Ochrony Ziemi, tel. 22 37-50-538
 • Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka, tel. 22 37-50-503
 • Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych, tel. 22 37-50-532

 

(siedziba przy ul. Kruczej 5/11d w Warszawie)

 

 • Zakład Metod Oceny i Monitoringu Wód, tel. 22 37-50-611
 • Zakład Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza, tel. 22 37-50-611
 • Zakład Akustyki Środowiska, tel. 22 37-50-624
 • Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu, tel. 22 37-50-631
 • Ośrodek Ochrony Wód , tel. 22 37-50-523
 • Zakład Ekotoksykologii, tel. 22 37-50-635
 • Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych, tel. 22 37-50-557
 • Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska „Puszcza Borecka”, tel. 22 37-50-633

 

(siedziba przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie)

 

 • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, tel. 22 56-96-511

 

(siedziba przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie)

 

 • Zakład Ekologicznych Podstaw Planowania Przestrzennego, tel. 71 32-81-535
 • Zakład Technologii Ścieków i Ochrony Wód, tel. 71 32-92-720

 

(siedziba przy ul. Kleczkowskiej 52B we Wrocławiu)

 

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszymi ekspertami !!!

 

Adres strony internetowej: www.ios.edu.pl

 

Pytania organizacyjne prosimy kierować do Pani mgr inż. Urszuli Somerlik, tel. 22 37-50-564.