Ustawienia

Analiza „Potencjał redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie roku 2050”

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją pt. „Potencjał redukcji emisji co2 w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie roku 2050”. Podręcznik został przygotowany w CAKE/KOBiZE ramach projektu LIFE Climate CAKE PL.

Polskojęzyczna wersja dokumentu zawiera podstawowe wyniki przeprowadzonej analizy i jest wyciągiem z pełnego Raportu „CO2 emissions reduction potential in Transport sector in Poland and the EU until 2050”, który jest dostępny na stronie projektu: http://climatecake.pl/.

Zachęcamy do lektury!