SIEDZIBA GŁÓWNA

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Adres

ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

Telefon

tel.:22 37 50 525 (sekretariat)
tel.:22 37 50 511, 37 50 556(centrala)

Fax

fax.: 22 37 50 501

E-mail

E-mail: sekretariat@ios.edu.pl

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

Adres

ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa

Telefon

tel.:22 37 50 634 (sekretariat)
tel.:22 37 50 600 (centrala)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami "KOBIZE"

Adres

ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Telefon

tel.:22 56 96 511

Fax

fax.: 22 833 57 548

E-mail

E-mail: sekretariat@kobize.pl

Oddział we Wrocławiu

Ośrodek Technologii Ścieków

Adres

ul. Kleczkowska 52b
50-370 Wrocław

Telefon

tel.:71 329 27 20(centrala)
tel.:513 151 582(Kierownik Z-du)

E-mail

E-mail: jan.miodonski@ios.gov.pl

Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska "Puszcza Borecka"

Diabla Góra

Adres

Diabla Góra
11-612 Kruklanki

Telefon

tel.:22 37 50 655


IOŚ-PIBNumer telefonu E-maile
FAX(22) 37 50 501
Sekretariat(22) 37 50 525sekretariat@ios.gov.pl
Komórki organizacyjneNumer telefonuE-maile
Zakład Zmian Klimatu (22) 37 50 502 (22) 37 50 570 fax: (22) 37 50 501bc@ios.gov.pl
Zakład Ocen i Analiz Jakości Powietrza(22) 37 50 611bd@ios.gov.pl
Zakład Ochrony Wód(22) 37 50 618bj@ios.gov.pl
Zakład Akustyki Środowiska(22) 37 50 607 fax: (22) 833-69-28bh@ios.gov.pl
Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych(22) 37 50 532 (22) 37 50 533 fax: (22) 37 50 501centlab@ios.edu.pl
Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka(22) 833-30-53 (22) 832-33-02 fax:(22) 833-30-53bn@ios.gov.pl
Adres Stacji na Mazurach: Diabla Góra(22) 37 50 655puszcza.borecka@ios.gov.pl
Zakład Ochrony Przyrody(22) 37 50 631 fax: (22) 833-69-28bo@ios.gov.pl
Ośrodek Zrównoważonego Rozwojufax: (22) 37 50 501or@ios.gov.pl
Zakład Strategii Środowiskowych (22) 37 50 544be@ios.gov.pl
Zakład Ekotoksykologii(22) 37 50 635bt@ios.gov.pl
Ośrodek Ochrony Ziemi(22) 37 50 525oz@ios.gov.pl
Zakład Krajobrazu i Ocen Środowiskowych(22) 37 50 516 fax: (22) 37 50 501bm@ios.gov.pl
Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka(22) 37 50 503 (22) 37 50 518 fax: (22) 37 50 501bi@ios.gov.pl
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami(22) 56 96 511sekretariat@kobize.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Promocji(22) 37 50 536 fax: (22) 37 50 501sylwia.sulima@ios.gov.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania(22) 37 50 538 fax: (22) 37 50 501bb@ios.gov.pl
Sekretariat Naukowy(22) 37 50 568 fax: (22) 37 50 501zs@ios.gov.pl
Dział Kadr(22) 37 50 537 (22) 37 50 582 fax: (22) 37 50 501do@ios.gov.pl
Radcowie Prawni(22) 37 50 559 fax: (22) 37 50 501 (22) 37 50 531damian.solinski@ios.gov.pl adriana.cegielka@ios.gov.pl
Dział Zamówień Publicznych(22) 37 50 575 (22) 37 50 579 fax:(22) 37 50 501zamowienia@ios.gov.pl
Dział Finansowo-Księgowy(22) 37 50 555 (22) 37 50 529 (22) 37 50 527 fax: (22) 37 50 501ef@ios.gov.pl
Dział Ekonomiczny(22) 37 50 524 (22) 37 50 563 (22) 37 50 564 (22) 37 50 562pe@ios.gov.pl
Dział Administracyjny(22) 37 50 565 (22) 37 50 522 fax: (22) 37 50 522zt@ios.gov.pl
Dział Informatyki(22) 37 50 510 (22) 37 50 540 (22) 37 50 604 (22) 37 50 603 fax: (22) 37 50 501dk@ios.gov.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Obronności i Zarządzania Kryzysowego(22) 37 50 584 fax: (22) 37 50 584
Dział Ochrony Informacji Niejawnych - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych(22) 37 50 514 (22) 37 50 584
Samodzielne Stanowisko ds. BHP 501 488 279 fax: (22) 37 50 501jakub.slowinski@ios.gov.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych(22) 3750 574 dominika.pakiet@ios.gov.pl
Biblioteka Naukowa(22) 37 50 521 fax: (22) 37 50 501biblioteka@ios.gov.pl
Wydawnictwo(22) 37 50 558 fax: (22) 37 50 501wydawnictwa@ios.gov.pl