Ustawienia

  • Home
  • Scientific Library

Scientific Library

Biblioteka Naukowa Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego prowadzi działalność biblioteczno-informacyjną z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska, przede wszystkim dla potrzeb pracowników naukowo-badawczych Instytutu. Zbiory biblioteczne są udostępniane bezpośrednio w czytelni wszystkim zainteresowanym. Książki wypożycza się wyłącznie pracownikom Instytutu.
Osobom niebędącym pracownikami Instytutu wypożyczeń dokonuje się na podstawie rewersów z innych bibliotek. Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Naukowej IOŚ – PIB jest bezpłatne. Użytkownik uiszcza jedynie opłaty za świadczone usługi – za sporządzone kserokopie i wydruki komputerowe.

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska –
Państwowy Instytut Badawczy
Biblioteka Naukowa
Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa

tel. 22 37 50 521
e-mail: biblioteka@ios.edu.pl

Katalog biblioteczny on-line działający w systemie KOHA zawiera książki i czasopisma wprowadzone do funkcjonującego od 1994 r. katalogu komputerowego.

Zbiory znajdujące  się w katalogu kartkowym prowadzonym od 1986 r. (utworzenie biblioteki) do 1993 r. są sukcesywnie wprowadzane do katalogu on-line.

Nie wypożycza się:

  • książek wchodzących w skład księgozbioru podręcznego biblioteki i będących na stanie zakładów,
  • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych
    wydawnictw informacyjnych,
  • czasopism,
  • obiektów w złym stanie zachowania oraz nadbitek i odbitek,
  • dzieł unikatowych, trudnych do nabycia, z dużą liczbą tablic, map i rycin oraz tek z luźnymi kartami.

Biblioteka Naukowa IOŚ-PIB jest czynna w dni robocze w godzinach 10.00-14.00.