Ustawienia

Contact

SIEDZIBA GŁÓWNA

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

tel.: 22 37 50 525 (sekretariat)
tel.: 22 37 50 511, 37 50 556 (centrala)
fax: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.edu.pl

NIP: 525-000-73-07
Regon: 001240700

Adres skrzynki podawczej ePUAP:
 /ios-pib/SkrytkaESP

Kontakt dla mediów

tel.: 22 3750 574
kom.: 509 745 222
e-mail: promocja@ios.edu.pl

POZOSTAŁE PLACÓWKI

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa

tel. 22 37 50 634 (sekretariat)
tel. 22 37 50 600 (centrala)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami “KOBIZE”

ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

tel. 22 56 96 511
e-mail: sekretariat@kobize.pl

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa

tel. 22 375 06 23
e-mail: kozk@ios.edu.pl

Zakład Technologii Ścieków

ul. Kleczkowska 52f
50-227 Wrocław

tel. 71 329 27 20 (centrala)
tel. 513-151-628
e-mail: lukasz.krawczyk@ios.edu.pl

Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska “Puszcza Borecka”

Diabla Góra
11-612 Kruklanki

tel. 22 37 50 655

e-mail: krzysztof.skotak@ios.edu.pl

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania EmisjamiTELEFON:
22 56 96 511
E-MAIL:
sekretariat@kobize.pl
Ośrodek Ochrony ZiemiTELEFON:
22 37 50 573
E-MAIL:
oz@ios.gov.pl
Zakład Chemii Środowiska i Oceny RyzykaTELEFON:
22 37 50 503
E-MAIL:
bi@ios.gov.pl
Zakład EkotoksykologiiTELEFON:
22 37 50 638
E-MAIL:
bt@ios.gov.pl
Krajowy Ośrodek Zmian KlimatuTELEFON:
22 37 50 623
E-MAIL:
kozk@ios.edu.pl
Zakład Społeczno-Ekonomicznych Skutków Zmian KlimatuTELEFON:
22 37 50 608
Zakład Niskoemisyjnego TransportuTELEFON:
22 37 50 557
Zakład Edukacji i KomunikacjiTELEFON:
22 37 50 606
Zakład Adaptacji do Zmian KlimatuTELEFON:
22 37 50 643
Ośrodek Zrównoważonego RozwojuTELEFON:
22 37 50 525
E-MAIL:
or@ios.gov.pl
Zakład Strategii ŚrodowiskowychTELEFON:
22 37 50 614
E-MAIL:
bs@ios.edu.pl
Zakład Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i KrajobrazuTELEFON:
22 37 50 549
E-MAIL:
bm@ios.gov.pl
Zakład Modelowania Atmosfery i KlimatuTELEFON:
22 37 50 651
Zakład Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce OdpadamiTELEFON:
22 37 50 523
E-MAIL:
bk@ios.edu.pl
Ośrodek Zintegrowanych Badań ŚrodowiskaTELEFON:
22 37 50 634
E-MAIL:
om@ios.edu.pl
Zakład Akustyki i Środowiska TELEFON:
22 37 50 607
E-MAIL:
bh@ios.edu.pl
Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLabTELEFON:
22 37 50 533
22 37 50 530
E-MAIL:
centlab@ios.edu.pl
Zakład Zintegrowanego Monitoringu ŚrodowiskaTELEFON:
22 37 50 633
E-MAIL:
bn@ios.gov.pl
Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska “Puszcza Borecka”TELEFON:
22 37 50 655
E-MAIL:
puszcza.borecka@ios.gov.pl
Zakład Ochrony WódTELEFON:
22 37 50 618
E-MAIL:
bj@ios.gov.pl
Zakład Ocen i Analiz Jakości PowietrzaTELEFON:
22 37 50 611
E-MAIL:
bd@ios.gov.pl
Zakład Kształtowania ŚrodowiskaTELEFON:
22 37 50 544
E-MAIL:
be@ios.gov.pl
Zakład Technologii ŚciekówTELEFON:
71 329 27 20
E-MAIL:
lukasz.krawczyk@ios.edu.pl
Ośrodek Rozwoju Systemów Informatycznych TELEFON:
22 37 50 329

Dział InformatykiTELEFON:
22 37 50 510
Dział Finansowo-KsięgowyTELEFON:
22 37 50 555
22 37 50 529
E-MAIL:
ef@ios.gov.pl
Dział ProjektówTELEFON:
22 37 50 524
22 37 50 563
22 37 50 598
22 37 50 593
22 37 50 562
E-MAIL:
pe@ios.gov.pl
Dział AdministracyjnyTELEFON:
22 37 50 560
E-MAIL:
ee@ios.edu.pl
Dział Zamówień PublicznychTELEFON:
22 37 50 575
22 37 50 579
E-MAIL:
zamowienia@ios.gov.pl
Sekretariat NaukowyTELEFON:
22 37 50 568
E-MAIL:
zs@ios.gov.pl
WydawnictwoTELEFON:
22 37 50 558
22 37 50 553
E-MAIL:
wydawnictwa@ios.edu.pl
Biblioteka NaukowaTELEFON:
22 37 50 521
E-MAIL:
biblioteka@ios.gov.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu ZarządzaniaTELEFON:
22 37 50 538
E-MAIL:
bb@ios.gov.pl
Inspektor Ochrony Danych OsobowychTELEFON:
22 37 50 593
E-MAIL:
iodo@ios.gov.pl
Dział KadrTELEFON:
22 37 50 537
22 37 50 582
E-MAIL:
do@ios.edu.pl
Radcowie PrawniTELEFON:
22 37 50 559
22 37 50 531
E-MAIL:
radcowieprawni@ios.edu.pl
Samodzielne Stanowisko ds. BHPE-MAIL:
bhp@ios.gov.pl
Dział Ochrony Informacji Niejawnych
-Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
TELEFON:
22 37 50 514
Stanowisko ds. Obronności i Zarządzania KryzysowegoTELEFON:
22 37 50 595
573 190 701